Cultureel mecenaat aanmoedigen

Instellingen en kunstenaars bevestigen het: vandaag wordt de culturele sector in België ondergefinancierd. Hoewel de overheid er op alle niveaus voor zou moeten opteren steeds meer in cultuur te investeren, worden de beschikbare budgetten steeds kleiner. Privé-investeringen in cultuur via mecenaat vormen dan ook een belangrijke, bijkomende bron van inkomsten. Cultureel mecenaat moet worden aangemoedigd.

In de Belgische wetgeving is de fiscale aftrekbaarheid momenteel complex, beperkt en weinig aantrekkelijk. En dat terwijl bedrijven én particulieren best wel in cultuur willen investeren.  In die optiek diende Karine Lalieux, Brussels Schepen van Cultuur en federaal Volksvertegenwoordiger, een wetsvoorstel in om de fiscale aftrekbaarheid te vereenvoudigen en interessanter te maken.  Dit zijn de krachtlijnen van het voorstel.

Het voorstel omvat twee luiken:

Het eerste luik wil de aankoop van kunstwerken fiscaal aantrekkelijker maken. Op die manier zouden de creativiteit en de in België wonende kunstenaars extra impulsen moeten krijgen. Voor bedrijfsleiders en KMO’s zouden de aftrekbare bedragen het plafond van 1 miljoen euro of 10 % van de omzet kunnen bedragen. Op dit moment is de aftrekbaarheid voor bedrijven beperkt tot 5 % of 500.000 euro. Voor natuurlijke personen blijft het plafond op 250.000 euro, al wordt dat bedrag geïndexeerd.

Aan de aftrekbaarheid worden twee voorwaarden verbonden: de aangekochte werken moeten aan het publiek worden getoond of tenminste door de werknemers van het bedrijf kunnen worden bekeken. Bovendien moeten ze gedurende een periode van minimaal 10 jaar gratis worden uitgeleend aan openbare of private instellingen die ze in een tentoonstelling willen opnemen.

Het tweede luik wil steun verlenen aan openbare of private culturele instellingen, en dat met het oog op de organisatie van tentoonstellingen, de aankoop van kunstwerken of de renovatie van een zaal of gebouw. In dat verband zal ook de aanschaf van materialen, ruimtes, producten e.a. fiscaal aftrekbaar zijn.

In het tweede luik komt ook de aankoop van kunst bedoeld voor tentoonstelling in de openbare ruimte aan bod. Een manier om kunstwerken uit musea te halen en ze een plaats te geven in het dagelijkse leven van mensen. Een manier ook, om city art (een sector in volle expansie) te ondersteunen en kunst voor iedereen toegankelijk te maken.

Kunst is zó veel meer dan een economische activiteit. Kunst draagt in belangrijke mate bij tot ontvoogding en tot collectief en individueel welzijn. Het wetsvoorstel is bedoeld om de aanwezigheid van kunst in de stad en in het leven van iedereen te bevorderen.

Meer info

Gerelateerde Artikels