Grote Markt verwelkomt uniek pareltje

Een prachtig Brussels schilderij uit de 17e eeuw, “Familieportret op het binnenplein van een Brussels paleis”, van Lancelot Volders, dat afgelopen oktober werd geveild in Wenen, keert terug naar zijn thuisstad dankzij de Koning Boudewijnstichting en enkele privésponsors. Het spectaculaire werk krijgt een plek in het Museum van de Stad Brussel en is te bezichtigen vanaf 6 december.

Het Museum van de Stad Brussel – Broodhuis vernam het nieuws over de verkoop een week vooraf via de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Het pleitte meteen voor de terugkeer van het meesterwerk naar Brussel en stelde zich kandidaat om het onderdak te bieden. Ook de Koning Boudewijnstichting raakte al snel overtuigd van het belang van het doek voor Brussel. De waarde ervan wordt geschat tussen 50.000 en 70.000 €. Via haar Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché schoof ze zichzelf dan ook naar voren als koper. De Stichting werd gesteund door twee sponsors, Marnix Galle (Immobel) en Patrick Baillieux, die dit pareltje ook graag naar Brussel zagen terugkeren (65.000 €). Zonder hun exemplarische inspanning was deze transactie niet mogelijk geweest.

volders

Het gaat om een groot olieverfschilderij op doek (170 x 225 cm) dat gesigneerd is en gedateerd “L. Volders fecit 1666”. Lancelot Volders (1636-na 1714) is een Brusselse schilder die in zijn tijd al goed bekend was omdat hij zich had opgewerkt tot hofschilder van Hendrik Casimir II van Naussau-Dietz (1657-1696) in Friesland. De Musea voor Schone Kunsten van België noch het Museum van de Stad Brussel bezitten een schilderij van zijn hand. Alleen in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk is een Sainte Aya devant la trinité bewaard gebleven.

Het schilderij biedt een blik op een Brusselse residentie en is tegelijkertijd een familieportret. Links op de achtergrond is het stadhuis te zien. Het is een meesterwerk van zeldzame schoonheid, en een uitzonderlijke en gedetailleerde afbeelding van een patriciërswoning uit de periode van de renaissance en de barok. De stijlen waarin het gebouwd is zijn vandaag immers vooral bekend in de religieuze architectuur. Als gevolg van het bombardement van 1695 en de klassieke en later neoklassieke stad die daarop volgden, alsook de verbrusseling van de 20e eeuw zijn zowat alle gebouwen van die architectuurproductie verloren gegaan. Dit doek reconstrueert een deel van dat vergeten erfgoed, dat schitterend paste bij de rol van koninklijke en keizerlijke hoofdstad die Brussel speelde in de 16e en 17e eeuw. Dit betekent niet alleen een heuse aanwinst voor het Brusselse erfgoed, maar ook voor alle Brusselaars, die nu de kans krijgen om het werk te ontdekken en meer te weten te komen over hun geschiedenis.

volders

Aarzel niet om eens een bezoek te brengen aan dit uitzonderlijke museum, dat voor veel Brusselaars echter nog steeds onbekend terrein is. Daar wordt ook de laatste hand gelegd aan de live te volgen restauratie van een uitzonderlijk werk, het karton voor een wandtapijt van Pieter Coecke. Zoals u ziet maakt de Stad Brussel er een prioriteit van om haar collecties in de kijker te zetten. In die zin zijn we begonnen aan een grote herwaardering van die collecties. De volgende fase daarin zal de opening zijn van de GardeRobe MannekenPis, op 4 februari 2017.

Meer info

Gerelateerde Artikels