Recyclart, Magasin 4 en C12 : de Stad Brussel ondersteunt de alternatieve plaatsen

Naast zijn eigen instellingen (7 musea en erfgoedplaatsen, 2 ruimten voor hedendaagse kunst, 9 theaters en plaatsen voor toneelkunsten alsook 5 culturele centra) ondersteunt de Stad ook de activiteiten van talrijke culturele plaatsen die op zijn grondgebied zijn gevestigd. Ondermeer ook plaatsen voor alternatieve cultuur :  Recyclart, Magasin 4 en de recente C12 als voorbeeld. Ook al behoren deze niet tot de eigendom van Stad Brussel, toch kunnen zij regelmatig rekenen op zijn steun. De toekomst van deze plaatsen, meestal in kwetsbare plekken of plaatsen die niet bestemd voor cultuur, vormen soms een punt van overeenkomsten maken. Met de middelen en de speelruimte die hij heeft verdedigt de Stad Brussel hun voorbestaan en steunt zij de onzekere bezetting tot een culturele bestemming. Voor zijn Schepenambt van Cultuur maken zij integraal deel uit van het gemengde Brusselse culturele landschap. 

Recyclart

Sinds lange tijd ondergebracht in de lokalen van het station Brussel-Kapellekerk, onder de noord-zuid verbinding, heeft Recyclart zijn deuren moeten sluiten in februari laatstleden. Deze sluiting komt er na een beslissing van Infrabel, eigenaar van de site, omdat de veiligheidsmaatregelen moeten worden versterkt. Belangrijke veiligheids-en aanpassingswerken werden noodzakelijk geacht ten einde er verder een activiteit te behouden. Vanaf de aankondiging van dit renovatieproject, 3 jaar geleden, heeft de Stad Brussel een belangrijke uitzonderlijke begroting (800.000 €) voorzien om de conformiteit van de plaats in orde te stellen. Deze is een aanvulling op de jaarlijkse subsidies van de Stad voor de werking van Recyclart (51.000 €) en op de subsidie voor zijn festival Holidays (12.500 €). Sinds de start heeft de Stad Brussel de rol vervult van bemiddelaar tussen Infrabel en Recyclart voor de technische opvolging van dit zware dossier met behoud van het belang van de instelling. Ten overstaan van deze investering heeft Infrabel voorgesteld om aan de Stad Brussel, onder voorwaarde van de veiligheidswerken, deze ruimten via huurcontract met erfpacht over te dragen. Tot twee maal toe heeft het College van de Stad Brussel hun voorstel tot huurcontract goedgekeurd. Tot twee maal toe heeft de NMBS deze contracten willen herzien en verzwaren ze steeds weer de voorwaarden. Na een lange periode van onderhandelingen en onderzoeken lijkt de NMBS vandaag bereid om tot een akkoord te komen voor de uitvoering van de nodige werken. Deze zullen binnenkort aangevat worden en zullen eindigen in  2019. Recyclart zal er dan opnieuw zijn intrek kunnen nemen.

Naast deze veiligheidswerken, betaald met de begroting van de Cultuur, werd Recyclart ook ondergebracht in het wijkcontract Jonction die budgetten heeft voorzien (meer dan 3 miljoen euro) voor de volledige herinrichting van deze ruimten.

De aankondiging van deze tijdelijke sluiting heeft vele emoties opgewekt. Zonder krachtige verbintenissen van Infabrel en van de NMBS tot op vandaag wenst de Stad Brussel zich nog niet uit te spreken over de mogelijke afloop om valse beloften te vermijden. De wil van het Schepenambt van Cultuur was vanaf het begin om de instelling te ondersteunen en zijn terugkeer naar hun lokalen te voorzien na de uitvoering van de werken. Binnen deze uitstelperiode werkt de Stad Brussel nauw samen met de ploeg van Recyclart om zijn activiteiten te verlengen in de Marollenwijk waar de vzw is gevestigd. Zonder beschikbare en aangepaste plaats heeft de Stad aan het restaurant van Recyclart voorgesteld om zijn intrek overdag te nemen in het café van de Brigittines. Een voorstel dat met enthousiasme werd onthaald door de directeur Patrick Bonté. Christine Rigaux, directrice van het culturele centrum Bruegel, heeft zich ook bereid getoond om bepaalde activiteiten van Recyclart binnen hun muren op te nemen. Het OCMW van de Stad Brussel zal gedurende één jaar het socio-professionele luik van de vzw onderbrengen, dit betreft 40 arbeiders en een tiental bedienden alsook het materiaal en zijn kantoren. Voor de optredens en avondvoorstellingen werd het voorstel van de Stad Brussel om het Congresstation te gebruiken afgewend wegens logistieke redenen. De Stad en Recyclart zetten hun zoektocht vandaag verder.

Magasin 4

Net zoals Recyclart gebruikt Magasin 4, sinds 20 jaar, een ruimte die aanvankelijk niet bestemt was voor culturele activiteiten. Na een eerste verhuis met de hulp van de Stad Brussel moet Magasin 4 vandaag hun plek verlaten voor een parkproject aan de Materialenkaai, aangekondigd door Leefmilieu Brussel. Na deze aankondiging hebben het Kabinet van de Burgemeester en het Schepenambt van Cultuur, in eerste instantie, de rol van bemiddelaar opgenomen tussen Magasin 4 en het Brussels Gewest teneinde Magasin 4 te steunen. Volgens de Stad Brussel zijn er in die zone al andere groene ruimten, het parkproject is niet onverenigbaar met het houding van deze operator die een uniek muzikaal palet bied in een cultureel landschap alsook de ruimten biedt aan artiesten. De Minister-president heeft deze wens tot het beschermen van deze plaatsen voor alternatieve cultuur gehoord en heeft aanvaard om hun vergunning te verlengen tot de herfst 2018. Tot op vandaag heeft dit uitstel alle kansen om verlengd te worden tot in 2019. Op lange termijn heeft het Gewest nog geen formele beslissingsmedeling gedaan maar de denkpistes zijn in onderhandeling met de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). Het Kabinet van de Burgemeester en het Schepenambt van Cultuur zijn in contact met het departement voor Stadenbouw om te verzekeren dat deze aanvragen tot nieuwe huisvesting worden opgevolgd en tot resultaat leiden.

C12

Indien de Stad Brussel historische alternatieve locaties ondersteunt wil ze dat ook voor nieuwkomers. Een nieuwe ruimte bestemt voor de opkomende, elektronische en alternatieve scene werd geopend in de Galerie Horta, onder de naam C12. De galerij, midden in het stadscentrum, wordt beheerd door privé-investeerders die de ambitie hebben om er een innoverend cultureel project te ontwikkelen. In afwachting van de nodige vergunningen stellen zij deze lege ruimte ter beschikking van organisators van cultuur projecten en evenementen. Omdat de openingsuren van de galerij in verband staan met het Centraal station moeten de besprekingen gevoerd worden met Infrabel en de NMBS. De Stad Brussel heeft beslist om de investeerders te steunen in hun stappen ten voordele van de cultuur. Een nota om de stappen voor C12 te versoepelen naar de verschillende tussenpersonen (SIAMU, Leefmilieu Brussel…) zal bovendien binnenkort aan het College van de Stad Brussel worden voorgelegd.

Karine Lalieux, Schepen van Cultuur, wil deze projecten ondersteunen net zoals de institutionele cultuur, de stedelijke en alternatieve cultuur en vecht zij voor het behoud van deze plaatsen. Hun definitieve sluiting is een verlies zowel voor de sector als voor het publiek. Hun specifiek karakter draagt enorm bij aan de diversiteit van de Brusselse cultuur en drukt hun stempel op de unieke identiteit van onze stad die open en veelvoudig is. Wanneer er sterke en ondertekende akkoorden worden getekend in overleg met alle betrokken partijen zullen wij u hierover informeren.

 

(c) Yves André – Recyclart

 

Gerelateerde Artikels