In residentie bij La Bellone

Sinds februari heeft La Bellone onder leiding van Mylène Lauzon zijn residentiële repertoire uitgebreid. De artistieke koers die de nieuwe directrice vaart, berust op vier pijlers: onderzoek, conceptualisering, uitwerking en schriftelijke neerslag. Daarnaast staan er ook ontmoetingsmomenten met de artiesten op het programma tijdens een “One to One” of “Tender Session”.

Alle mogelijke residenties zijn toegankelijk voor artiesten van diverse pluimage (pas afgestudeerde, opkomende of gevestigde artiesten) die zich spontaan kandidaat stellen. Iedere resident krijgt een werkruimte ter beschikking en kan de hulp inroepen van het Documentatiecentrum en het team van La Bellone. Meer informatie hier.

Residentie / Onderzoek: de artiest gaat bij La Bellone op zoek naar antwoorden op vragen die te maken hebben met zijn opzet, esthetische ervaring of artistieke traject. Tijdens zijn residentie houdt de artiest zich niet bezig met creatie of een specifiek project. Een onderzoeksresidentie duurt ongeveer drie weken en tijdens die periode vindt twee keer een ontmoetingsmoment of One to One plaats. De artiest overlegt met één of meer specialisten en legt zijn vragen voor aan het publiek.

Residentie / Conceptualisering: de artiest werkt bij La Bellone aan het concept van zijn toekomstige project. Gedurende 5 tot 10 dagen bevraagt hij en bepaalt hij de esthetische ambitie van zijn toekomstige project vooraleer hij de bouwstenen van zijn project begint te ontwikkelen.

Residentie / Uitwerking: de artiest verblijft tijdens zijn creatieproces een tweetal weken bij La Bellone om de bouwstenen voor zijn project uit te werken. De artiest heeft zijn project al omkaderd (creatie-productie-verspreiding). Tijdens zijn residentie vindt een ontmoetingsmoment of Tender Session plaats. Tijdens dit uitwisselingsmoment, dat toegankelijk is voor iedereen, krijgt een groep de opdracht om de artiest vragen te stellen. Van 2 november tot 14 november verwelkomt La Bellone het lezerscollectief “Schlemihl”. Hun “Tender Session” vindt plaats op 12 november (vrije toegang). Vervolgens verwelkomt La Bellone van 19 tot 29 november, in samenwerking met de Pôle de recherche chorégraphique, danser en choreograaf Julien Carlier. Zijn “Tender Session” gaat door op 27 november, van 17u tot 19u (vrije toegang).

Residentie / Schriftelijke neerslag: de artiest, schrijver, criticus of onderzoeker wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een schrijfproject in verband met de podiumkunsten. Het betreft een literaire of theoretische uiteenzetting, een recensie of ander project, dat twee tot drie weken loopt.

La Bellone lanceerde bovendien een oproep tot indiening van kandidaturen, die 5 november afloopt, voor een residentie toneelschrijfkunst, in samenwerking met het Centre des Ecritures Dramatiques WB. Deze residentie zal in twee fasen verlopen: drie weken bij La Bellone (niet-inwonend) en drie weken bij Mariemont (verblijf inbegrepen). Dit project loopt van maart tot mei 2016. Meer informatie vindt u hier.

Gerelateerde Artikels