Projectoproep voor de 13e editie van NUIT BLANCHE

Het volledig gratis, participatieve en populaire evenement NUIT BLANCHE vormt een heus laboratorium voor de hedendaagse creatie. Elk jaar nodigen we via een projectoproep Brusselse, Belgische en internationale kunstenaars uit om zich de openbare ruimte eigen te maken en bekende, ongewone, prestigieuze of moeilijk toegankelijke plaatsen in de hoofdstad gedurende één nacht naar hun hand te zetten. Een deel van de Stad wordt dan een heus speelterrein voor de geselecteerde kunstenaars, die het beste van zichzelf geven. Geen wonder dus dat dit creatieve, vernieuwende en interactieve initiatief jaarlijks zo’n 100.000 nachtraven lokt om op een ongewone manier kennis te maken met de Stad.

De volgende editie van NUIT BLANCHE vindt net als andere jaren plaats op de eerste zaterdag van oktober, met name op 3 oktober, van 19.00 tot 05.00 u. Dit jaar palmt NUIT BLANCHE het kloppende hart van Brussel rond de Sint-Katelijnekerk en de Vismet in. Terwijl de editie van 2014 volledig in het teken stond van film, wordt de rode draad van deze nieuwste editie ‘de renaissance’, in alle betekenissen van het woord.

Om NUIT BLANCHE 2015 op touw te kunnen zetten, lanceerde de dienst Cultuur eind december 2014 al een eerste oproep voor buitenprojecten. Die moeten geschikt zijn voor een voorstelling in open lucht en moeten specifiek voor NUIT BLANCHE of op maat van de gekozen locatie worden uitgewerkt. Projecten die rechtstreeks geïnspireerd zijn op de geschiedenis, de architectuur of de aard van de locaties krijgen voorrang. NUIT BLANCHE staat open voor alle kunstdisciplines, op voorwaarde dat de voorgestelde projecten een hedendaags karakter hebben. Hybride, multidisciplinaire en vernieuwende initiatieven worden ten zeerste op prijs gesteld. De oproep richt zich zowel tot gevestigde waarden in het kunstlandschap als tot opkomende artiesten. Bovendien kunnen meerdere projectvoorstellen worden ingediend. Hier vindt u alle voorwaarden. En er is nog meer goed nieuws! De uiterste datum voor het indienen van een projectvoorstel werd verplaatst naar 11 februari!

Midden februari wordt een tweede oproep gelanceerd voor binnenprojecten, op basis van de bestekken van de verschillende locaties die voor het nieuwe parcours werden uitgekozen. Binnenkort vindt u alle informatie over deze projectoproep op de website van NUIT BLANCHE.

NUIT BLANCHE

Gerelateerde Artikels