Raak niet aan mijn vzw!

Na de aankondiging van een hervorming van de federale overheid om vzw’s op te nemen in het Wetboek van Vennootschappen en gelijk te schakelen met commerciële maatschappijen, slaat het verenigingsleven alarm. Een petitie, opgestart door de Fédération des maisons médicales, en een carte blanche in Le Soir roepen op tot bescherming van de vrijheid van vereniging en ondersteuning van de tienduizenden verenigingen en federaties met sociaal oogmerk. Meer dan 14.000 mensen hebben de petitie reeds ondertekend.

De wet van 1921 die vzw’s rechtspersoonlijkheid verleent, dreigt te verdwijnen en op te lossen in het bedrijfsrecht. Een hervorming die door de federale regering werd besproken en de modaliteiten voor de oprichting en het beheer van vzw’s ernstig zou bemoeilijken, hen zou beroven van rechtszekerheid en de kennis zou vergen van een complexe regelgeving. Wat met andere woorden wil zeggen dat de commerciële sector en de niet-commerciële sector aan dezelfde regelgeving zouden worden onderworpen en dat het onderscheid tussen het recht om zich te verenigen en het recht om handel te drijven zeer vaag zou worden. Nochtans streven deze sectoren zeer uiteenlopende doelen na, in het ene geval het collectieve belang, in het andere winst. De commercialisering die merkbaar is op het gebied van cultuur en onderwijs, is onderhuids aanwezig in dit door de sector aangevochten voorstel.

Tal van vzw’s die op dit gebied actief zijn, maken zich zorgen, vooral om de toekomst van kleine structuren, structuren die het mogelijk maken om bijvoorbeeld een buurtfeest te organiseren of een kleine sportclub te besturen. Deze hervorming zou een rem zetten op tal van burger- en sociale initiatieven die meestal door onbezoldigde vrijwilligers worden uitgevoerd.

Nu doet het verenigingsleven een beroep op u. De petitie vindt u hier.

 

Gerelateerde Artikels