Nieuwe editie van het Classissimo-pianoconcours voor jong talent

Belangrijk nieuws voor alle jonge Brusselse pianisten: de inschrijfperiode voor het volgende Classissimo-pianoconcours voor jong talent is begonnen! Dit jaar vindt de wedstrijd voor het eerst plaats in de maand mei. De voorrondes en de finale zullen respectievelijk plaatsvinden op 2 en 16 mei in het passende kader van het Muziekinstrumentenmuseum, met de steun van de Schepen van Cultuur.

Het concours wordt georganiseerd in de aanloop naar de 9e editie van het festival voor klassieke muziek Classissimo, dat in de maand augustus ter gelegenheid van het Brussels Summer Festival plaatsvindt. Het concours wil het muziekonderwijs promoten voor de allerjongsten, meer bepaald het piano-onderwijs, zowel door muziekscholen als via kwalitatief privéonderricht. Tegelijk worden de jonge muzikanten voor hun inzet beloond met de kans om andere muziekleerlingen te ontmoeten en voor een publiek een repertoire te brengen dat hun talent en de klassieke muziek in de kijker zet.

De wedstrijd richt zich tot alle jonge Brusselse pianisten van 9 tot 17 jaar. De toegang tot de wedstrijd is dit jaar voorbehouden aan pianisten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en/of die daar pianoles volgen, aan een muziekacademie (of verwante organisatie) of in het privéonderwijs, Franstalig of Nederlandstalig. De wedstrijd staat ook open voor leerlingen die les volgen aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth, en aan “jong talent” dat ingeschreven is voor pianolessen aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel.

Het concours wordt voortaan georganiseerd in 3 leeftijdscategorieën, telkens volgens een technisch moeilijkheidsniveau, met het oog op een grotere rechtvaardigheid voor de kandidaten: een 1e categorie voor de leerlingen geboren tussen 2004 en 2006, een 2e voor leerlingen geboren tussen 2001 en 2003, en een laatste voor leerlingen geboren tussen 1998 en 2000.

Een laatste nieuwigheid is dat er geen halve finale meer zal zijn. De voorrondes worden gehouden op zaterdag 2 mei, de finale op zaterdag 16 mei, telkens in het MIM en gratis toegankelijk voor het publiek. De finale zal door Télé-Bruxelles gefilmd en nog dezelfde avond uitgezonden worden. De tv-kijkers zullen per e-mail (concours@telebruxelles.be) op hun favoriete kandidaat kunnen stemmen.

Behalve deze publieksprijs zullen er nog verschillende andere prijzen worden uitgereikt, met een waarde van 250 tot 1000 euro. De jury bestaat uit pianisten, muzikanten en belangrijke personen uit het onderwijs, de muzikale uitvoeringspraktijk en het algemene muzieklandschap.

Het wedstrijdreglement vindt u hier. Kandidaturen moeten ten laatste tegen 24 april 2015 worden ingediend.

2/05
van 10 u tot 17 u: voorrondes
16/05
van 10 u tot 17 u: finale
Gratis toegang

MIM
Hofberg 2 – 1000 Brussel
Meer info

Gerelateerde Artikels