Laatste luik van een hoogstaande restauratie in het Museum van de Stad Brussel

Na 18 maanden van minutieuze restauratie kan het karton voor een wandtapijt van Peter Coecke uit de 16de eeuw vandaag in een uitzonderlijke staat worden getoond in het Museum van de Stad Brussel. Het Broodhuis is een van de weinige musea ter wereld waar een bijna volledig karton wordt tentoongesteld, samen met het wandtapijt dat in de 17de eeuw op basis daarvan werd geweven. Heel wat Belgische en buitenlandse specialisten kwamen het ontdekken tijdens een colloquium op 2 en 3 oktober 2017. Straks is het de beurt aan bezoekers om de geschiedenis van de Stad Brussel te komen verkennen aan de hand van indrukwekkende collecties.

In 2012 werd het Museum van de Stad Brussel door het Metropolitan Museum of Art aangezocht in het kader van een tentoonstellingsproject rond de Vlaamse schilder Pieter Coecke van Aalst (1502-1550). Bedoeling was een karton voor een wandtapijt – het Martelaarschap van de Heilige Paulus, toegeschreven aan Pieter Coecke – te ontlenen. Het werk straalt de levenslust en de bekommernissen uit van een tijdperk in volle verandering: de Renaissance. Voor alle duidelijkheid: op basis van dergelijke kartons werden wandtapijten geweven. Brussel was daarvoor een belangrijk centrum in de 17de eeuw. In die optiek voerde de Stad Brussel analyses uit om na te gaan of het haalbaar was het karton uit te lenen.De gigantische fresco op papier (bijna 4 op 4 meter) bleek echter te fragiel en kon in die staat onmogelijk naar New York worden verscheept.Het Museum van de Stad Brussel baseerde zich evenwel op die studies om in 2015 (en na de nodige fondsenwerving) grootschalige restauratiewerken aan het uitzonderlijk karton op te starten.

Zelfs de kleinste verplaatsing kon het kunstwerk (samengesteld uit 61 vellen papier) in gevaar brengen. Om die reden werd op de tweede verdieping van het museum zelf een restauratieatelier achter glas ingericht. Twee jaar lang kon het publiek het internationaal team van restaurateurs aan het werk zien.Als toelichting bij de restauratie werd een tentoonstelling opgezet rond het artistiek en historisch kader van dit uitzonderlijk meesterwerk.De verschillende fases, ook de meest delicate, in dit werk van lange adem werden vastgelegd in boeiende videocapsules die op de museumsite te bekijken zijn. Nu het project wordt afgerond en het karton in een museumvitrine kan worden tentoongesteld, organiseerde de Stad Brussel in samenwerking met de Directie Monumenten en Landschappen begin oktober een tweedaags colloquium waaraan heel wat specialisten, conservators, kunsthistorici en geschiedkundigen deelnamen.

 

De schepen van Cultuur was van bij de start overtuigd van het belang van de restauratie. De nodige middelen werden vrijgemaakt om het project mogelijk te maken met de steun van de Koning Boudewijnstichting en het Brussels Gewest. Eén verdieping van het museum werd daaraan gedurende twee jaar voorbehouden.Het karton voor een wandtapijt is van onschatbare waarde en een van de weinige quasi volledige exemplaren die de tand des tijds doorstonden.De tekening op uitvoeringsgrootte stond model voor hele generaties tapijtwevers. Vier van die tapijten bestaan nog steeds, en eentje daarvan wordt ook in het museum bewaard. Het karton wordt vandaag in het Museum van de Stad Brussel in zijn volle glorie getoond, samen met het tapijt. Kom ze ontdekken!

Museum van de Stad Brussel
Grote Markt 1000 Brussel
Meer info

 

 

Gerelateerde Artikels