En verder…

Na de zomervakantie start niet alleen het nieuwe seizoen voor de meeste spelers op de cultuurmarkt, er is meteen ook overal in de stad veel te doen. We pikken er weer een paar evenementen uit die door de Stad Brussel worden gesteund en in september op haar grondgebied plaatsvinden: poëzie, dans, hedendaagse kunst …

Middagen van de Poëzie en Transpoésie

De Middagen van de Poëzie trappen hun 71ste seizoen af. Tot 16 juni 2019 ontbreekt het niet aan gelegenheden om van poëzie te proeven: op weekdagen over de middag (12.40 > 13.30 uur), op zaterdag van 14 tot 16 uur (zie agenda CurioCity) en van 18 tot 20 uur (poëtisch aperitief), en op een bijzondere poëzieavond. De Middagen van de Poëzie trekken rond. Ze vinden op verschillende locaties plaats: in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in het Théâtre National, in La Bellone, in het Théâtre des Martyrs, in Villa Empain, in het PointCulture van de ULB. Het seizoen begint op 14 september in La Bellone, waar met een poëtisch aperitief de 30ste verjaardag van uitgeverij Tétras Lyre wordt gevierd. Poëzieliefhebbers kunnen vanaf 26 september eveneens terecht bij Transpoésie, georganiseerd door EUNIC Brussels. Op het programma staan drie poëzieavonden in BOZAR, MUNTPUNT en het Balassi Institute.

Detours Festival 

De 9de editie van het Détours Festival vindt plaats van 13 tot 22 september, op verschillende pleinen en andere locaties in Brussel Stad en Sint-Gillis. Onder meer in BOZAR en in de KVS maar ook op straat, met gratis activiteiten. Détours is een interdisciplinair festival dat urban art en hedendaagse kunst vermengd met urban dance, muziek en andere performances. Het wil een springplank zijn voor creatieve jongeren, een uitstalraam voor de sector. Ook op het programma van deze editie staat Battle Abstrkt, een internationale danscompetitie waar alle genres gemengd worden – hip-hop, hedendaags of zelfs circus. Vooraf, op 5 en 12 september in BOZAR en op 14 september in de KVS, vinden de laatste dansbattles van Detours Cyphers plaats.

Brussels Gallery Weekend

Van 6 tot 9 september vindt het Brussels Gallery Weekend plaats. Voor deze 11de editie verenigt het evenement een veertigtal galerieën en meer dan tien instellingen en andere plekken waar kunstenaars ruimte krijgen. Een weekend lang gooien ze hun deuren voor u open om een inkijk te bieden in de rijkdom en de verscheidenheid van de hedendaagse kunst in Brussel. Nieuw is dit jaar een luik dat gewijd is aan jonge artiesten, in het Vanderborghtgebouw. Dat doet het hele weekend dienst als “meeting point”.

NUIT BLANCHE: save the date

De eerstvolgende editie van NUIT BLANCHE vindt op 6 oktober plaats in de Marollen en het thema is contestatie. Het evenement kadert immers in “2018. Jaar van de Contestatie”. Een kosteloze, ludieke en gezellige manier om hedendaagse kunstwerken te leren kennen in een omgeving zonder weerga. Noteer meteen de datum in uw agenda! Vanaf 19 uur, doorlopend tot 3 uur.

Gerelateerde Artikels