Cultuur en toerisme, een nieuw hoofdstuk

Voortaan vindt u naast de vele cultuurnieuwtjes die we u maandelijks in deze nieuwsbrief aanbieden, ook regelmatig een item uit de toeristische actualiteit. Deze nieuwigheid is een gevolg van de wijzigingen in bevoegdheden die de afgelopen maanden bij de stad Brussel werden doorgevoerd. Mocht u het nog niet hebben vernomen: voortaan wordt de bevoegdheid voor toerisme samen met die voor cultuur behartigd door schepen Karine Lalieux. Hoewel het samengaan van beide materies natuurlijk aanvoelt en nieuwe mogelijkheden creëert voor de stad Brussel, verliest het schepenambt de eigenheden van elk van deze materies niet uit het oog.

Cultuur en toerisme hebben heel wat potentiële raakvlakken. Het project voor de herschikking van de collecties van de musea van de stad Brussel is daarvan een voorbeeld. Daar dit project werd uitgedacht en uitgewerkt door het Schepenambt van Cultuur, waarvan één van de streefdoelen was (en blijft !) dat de Brusselaars hun geschiedenis opnieuw zouden leren kennen en dus ook de musea die de geschiedenis vertellen, maken dit gevolg vanzelfsprekend.

Het culturele aanbod, elke plek en elk evenement die het gestalte geeft, draagt bij tot de aantrekkingskracht van Brussel en tot haar reputatie als cultuurstad. Het schepenambt wil zijn nieuwe bevoegdheden aanwenden om dit aanbod nog extra aantrekkelijk te maken.

Toch is het niet de bedoeling om beide bevoegdheden samen te smelten. Wel integendeel: cultuur en toerisme worden benaderd met respect voor hun eigenheden en verschillen. En dit om enerzijds, het steeds rijker wordende culturele leven en de artistieke creatie onder al zijn vormen verder te steunen en door de sensibilisering van het Brusselse publiek aan te moedigen. Anderzijds om een stijgende toeristische uitstraling te verzekeren via de cultuur of via andere manieren, met de middelen van de Stad Brussel.

Het cultuurbeleid, waarin de inwoners, de kunstenaars en de operatoren centraal staan, blijft gestoeld op haar doelstellingen van decentralisering, toegankelijkheid, publiekswerking en ondersteuning van de creatie.

Dat leidde reeds tot diverse initiatieven waaronder de gezinsactiviteiten van CurioCity, het poppenfestival Insifon, het festival Let it Beach, de projectie van films en opera’s tijdens Brussel-Bad, het Street Art-parcours, de opening van nieuwe culturele locaties in alle wijken (het nieuwe cultureel centrum te Neder-Over-Heembeek, de renovatie van het cultureel centrum Bruegel in de Marollen, het nieuwe poppentheater te Laken, de Garderobe van Manneken-Pis in het stadscentrum, het Centrale.lab in de Sint-Katelijnewijk, de heropening van het Rioolmuseum aan de Anderlechtsepoort en zeer recent de Vaux-Hall in het Warandepark) en nog veel meer. Er zijn nog andere projecten op komst.  Deze initiatieven komen naast een honderd tal anderen die opgesteld worden door actieve Brusselse culturele operatoren en waarmee het Schepenambt talrijke samenwerkingen ontwikkelt, alle disciplines door elkaar.

Daarnaast staan er in de komende maanden ook toeristische projecten op til die er eveneens naar streven om de stad, van noord naar zuid, steeds uitnodigender en gezelliger te maken. Via deze nieuwsbrief houden we u van dit alles op de hoogte. Wij wensen u veel leesplezier.

 

 

Gerelateerde Artikels