Ontmoeting met Les Brigittines

Van 18 augustus tot 3 september zet het Internationaal Festival van Les Brigittines de hedendaagse podiumvormen in de kijker: twaalf internationale stukken waarvan acht voor het eerst in België worden opgevoerd. Wie kan dit Brusselse kunstencentrum beter aan ons voorstellen dan Patrick Bonté, de directeur van Les Brigittines? Een ontmoeting.

Patrick Bonté, sedert zes jaar aan het hoofd van Les Brigittines, maakte zich eerder al verdienstelijk als dramaturg en scenarist. Hij werkte als radiomaker en scenarist, en schreef meerdere stukken. Sinds dertig jaar creëert hij met choreografe en danseres Nicole Mossoux ook voorstellingen die tussen dans en theater zweven (Compagnie Mossoux-Bonté) en die hem naar eigen zeggen “hebben aangezet tot heel wat reflectie over de hybride stijlen, de specifieke toneeltaal, en een drang om die te verdedigen“.

Aan wie dit kunstencentrum nog niet kent, zou hij het vooral voorstellen als “een plaats voor onderzoek en expressie, bestemd voor kunstenaars, in wezen choreografen, waarvan de stijl geankerd is in het gebaar en de beweging, maar ook in het beeld, het spel, de muziek, … “. De werking van Les Brigittines draait rond vier hoofdlijnen: het seizoen, de creatieve residenties, een internationaal festival en betekenisvol buurtwerk dat samen met de Marollenwijk tot stand wordt gebracht.

 Wat maakt Les Brigittines zo bijzonder?

“Ongetwijfeld de locatie zelf, met haar unieke sfeer: de Kapel ligt ingesloten tussen muren die getuigen van drie eeuwen geschiedenis maar doet tegelijkertijd aan als een open ruimte (je kijkt uit op de straat, hoort de treinen en de klokken van de Kappellekerk). Het is een plek waar het verleden en het heden nauw met elkaar verweven zijn en waarin hedendaagse creaties als het ware vanzelfsprekend thuishoren. Je kan niet om de ruimte heen. Ze geeft voorstellingen steeds weer een verrassende echo mee en plaatst ze in perspectief. Haar imposante karakter, dat doordrongen is van mysterie, eist een passende repliek.

Op wie richt het programma zich?

“We mikken niet op een doelpubliek, hoewel we met ons programma duidelijk vooral nieuwsgierige mensen aanspreken, zonder vooringenomenheid, mensen die zich graag laten verrassen of simpelweg interesse hebben voor hedendaagse creaties. We zijn een “niche” maar tegelijkertijd toegankelijk voor iedereen! De keuze voor de voorstellingen vertrekt vanuit de overtuiging dat elk werk, ook al is het ongezien of radicaal, iedereen kan raken als het zintuiglijk waarneembare ervaringsvormen aanreikt met ‘taal’ als uitgangspunt. De manier waarop hedendaagse dans het lichaam belicht biedt volgens mij vandaag heel wat denk- en gevoelspistes die kunnen leiden tot inzicht in onszelf.”

 Wat doet Les Brigittines om een nieuw publiek aan te trekken?

 “Eerst en vooral moet je op artistiek vlak veeleisend zijn en duidelijk communiceren. Je moet tonen dat een werk emoties kan oproepen die de clichés en stereotype denkbeelden aan het wankelen brengen. Het publiek kan niet eisen dat de artiest de wereld een spiegel voorhoudt; het gaat erom één of meerdere werelden te reconstrueren. Bemiddeling is belangrijk. Het leidt tot een beter begrip van de uitdagingen en voorkomt misverstanden. Daar focussen we op, en ons wijkwerk sluit ook aan bij die missie. Kunst is een uniek gegeven dat zich richt tot iedereen. Daar geloof ik in.”

Wat is de filosofie achter het festival ?

“Het festival werkt sinds 1995 rond een thema. Het voert het publiek langs diverse hedendaagse podiumvormen: ongekende universums, voorstellingen die je in een imaginaire wereld laten duiken waarin gedachten en droombeelden centraal staan. Het programma is uitgebouwd rond een problematiek die vaak paradoxale vragen doet rijzen en de blik van de toeschouwer in een bepaalde richting stuurt: er worden hem verbanden en suggesties aangereikt. Hij kan, volgens zijn eigen inzicht, verbanden leggen tussen voorstellingen die misschien erg verschillen in stijl, maar verwante onderwerpen aansnijden. Het thema dit jaar is “De gratie en de beproeving”.

Wat zullen de hoogtepunten uit deze editie worden?

“Ik hou niet echt van die term. Alle voorstellingen zijn belangrijk en we dragen ze allemaal even hoog in het vaandel. In de selectie houd ik geen rekening met de trends of de bekendheid van de artiesten. Alleen de inzet en de intentie is van tel. Dit jaar komen de voorstellingen uit Italië, Argentinië, Zwitserland, Frankrijk, Canada, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en België.”

Wat valt er niet te missen in het seizoen 2016-2017?

“Er staan een heleboel voorstellingen op het programma, waaronder die van Samuel Lefeuvre en Florencia Demestri, Mauro Paccagnella, Lisbeth Gruwez, Karine Pontiès, Harold Henning, … We nemen ook deel aan Brussels Dance ! in februari-maart 2017. Verder is er een choreografie van Christian Bakaloff met inwoners van de Marollenwijk. En een bijzonder evenement waar we erg enthousiast over zijn: een “Swap”, een ploegen- en programmatie-uitwisseling met de Beursschouwburg, waar we ons ook sterk verwant mee voelen (april 2017)”.

18/08 > 3/09
19 u. en/of 20.30 u. (afhankelijk van de dag) in de Mezzozaal of in de Kapel

Korte Brigittinenstraat
1000 Brussel
Meer info

 

Gerelateerde Artikels