Het B.A.D: een gedeelde kunstenaarsruimte langs het kanaal

Het Belgian Artistic District (B.A.D) is doorgaans niet publiek toegankelijk. Tussen 25 september en 5 oktober 2015 staan de deuren echter wijd open. Naar aanleiding daarvan en met de steun van de Boghossian Stichting, stellen kunstenaars Sébastien Reuzé, Nicolas Bourthoumieux, Douglas Eynon en het duo Erwan Mahéo & Gijs Milius het werk tentoon dat ze in de ateliers van het B.A.D realiseerden. Het Belgian Artistic District, aan de Willebroekkaai nr. 20, ging in december van vorig jaar van start op privé-initiatief van Stéphanie Pécourt. In de maand juni organiseerden wij er persconferentie van de Kosmopolite Art Tour. Een gesprek met de stichtster.

 ‘Geen galerij, geen kunstencentrum, geen residentiële locatie, geen squat, maar…’

Hoe is het Belgian Artistic District ontstaan?

‘We contacteerden verschillende bedrijven en vroegen of ze een lege ruimte ter beschikking konden stellen van een kunstenaarscollectief. AG REAL ESTATE reageerde positief en liet ons, tot onze verbazing, gratis gebruik maken van de ruimte. Momenteel staat die leeg, in afwachting van de sloopwerken. Zolang die leegstond duurde en tot de vergunning binnen was, mochten we ze aan een aantal kunstenaars in bruikleen geven. Het gaat om een vorm van mecenaat. Wij nemen enkel de facturen voor onze rekening. De optimale ruimte biedt een oppervlakte van 6.000 m² per plateau over twee verdiepingen. Met de steun van een aantal bedrijven konden we alles inrichten. We kregen daarbij de hulp van bedrijven die cultuur eigenlijk niet in hun missie inschreven, onder meer van een bouwonderneming en een advocatenkantoor.’

Wie nam zijn intrek in het B.A.D?

‘Momenteel zijn er 58 internationale artiesten aan het werk. Zij betalen een minimale financiële bijdrage: 50 euro per maand voor een atelier van zowat 120m². Aangezien het niet om een openbare culturele locatie gaat, zijn we niet gebonden aan taal- en andere criteria. We kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans aan de slag. Heel wat van onze artiesten zijn oud-studenten van La Cambre, Sint-Lucas, Sint-Niklaas, het K.A.S.K… Het gaat om visueel kunstenaars, architecten, choreografen,… Ze komen onder meer uit België, Groot-Brittannië, Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Oekraïne en Duitsland. Het B.A.D is een graadmeter voor de internationalisering van de Brusselse scene. Ze komen allemaal voort uit het Brusselse cultuurweefsel. De artiesten kwamen plots opdagen. Er zijn geen procedures opgestart, het nieuws is via mond-aan-mond reclame verspreid. Twee professoren van La Cambre brachten mensen mee, en al snel waren we volgeboekt. Ons enig criterium is dat de betrokkenen hier permanent moeten werken en hun ruimte dus optimaal moeten benutten. De ateliers zijn volwaardige werkruimtes die, behalve tijdens tentoonstellingen, niet voor het publiek openstaan.

Welke filosofie schuilt er achter het project?

‘We wilden af van het corporatisme en de klassieke manier van werken overstijgen. Grenzen ruimen we op. We werken ook in eigen beheer: als mensen zich niet betrokken voelen, lukt het niet. We hebben van iedereen inzet nodig. Eigenlijk berust het project op een utopie, op een peer-to-peer economie. We wilden experimenteren met een alternatieve beheersvorm voor een culturele locatie, gestoeld op samenwerking. We gaan vooral uit van privé-financiering en sturen aan op een ander cultureel instellingsbeleid. Voor elke tentoonstelling moeten we op zoek naar specifieke budgetten. Kunstenaars kunnen dus niet zomaar van overheidssteun genieten. Deze tentoonstelling wordt in hoofdzaak gefinancierd door de Boghossian Stichting. Onze aanpak vereist meer zin voor initiatief.

Hoe wordt een tentoonstelling opgezet in een ruimte die door 58 kunstenaars wordt gedeeld?

‘Om de twee weken komen we samen om plannen te maken in functie van waar iedereen mee bezig is. We gaan dus participatief te werk. Voor deze tentoonstelling wilden 5 kunstenaars samen exposeren, en daar was iedereen het mee eens. De artiesten tonen hun respectievelijk universum. Hun radicale aanpak hebben ze met elkaar gemeen. Het zijn geen punks, maar ze hebben wel een uitgesproken leefwereld. Ze hebben iets te vertellen, en willen investeren in een alternatief. Tussen haakjes, hier is geen verwarming. Wie hier wil werken, moet echt willen.’

De locatie mocht tijdelijk worden gebruikt. Wat zal het B.A.D uiteindelijk worden?

‘We kunnen blijven tot de werken van start gaan. Volgens de laatste informatie zou dat in januari 2016 zijn. AG REAL ESTATE stelt voor om kunst in het toekomstige immoproject te integreren. Ze willen de artiesten laten bijdragen aan de nieuwe constructie. Ongezien: plastische kunstenaars die meewerken aan economische projecten. De fundamentele waarden van zowel bedrijven als artiesten worden hiermee geherdefinieerd. Bedrijven kunnen zich niet langer beperken tot de puur zakelijke kant. Ze willen hun activiteiten legitimeren, gaan op zoek naar waarden en besluiten van daaruit dergelijke projecten te ondersteunen. Ik heb nog geen locatie gevonden, maar ik zie in Brussel mogelijkheden genoeg. Het is mijn taak richting te geven en ervoor te zorgen dat het project leefbaar is. Ook in Charleroi zou ik een B.A.D willen, net als in een aantal andere steden. Er zijn heel wat lege ruimtes die kunnen worden gebruikt en die op die manier ook onderhouden blijven. Bijdragen van het bedrijfsleven aan de artistieke creativiteit moeten worden gestimuleerd.’

Op 25 september bent u aan het kanaal welkom om de vier voorgestelde tentoonstellingen te ontdekken op deze verrassende, tijdelijke locatie (uitnodiging). Meer info leest u op de Facebook-pagina van het B.A.D.

Van 25/09 tot 05/10
Van 14 tot 18 uur
Vernissage op 25/10 om 18 uur
Afsluiting op 5/10 om 18 uur
Gratis
Willebroekkaai, 20
1000 Brussel

Gerelateerde Artikels