Archieven in een muisklik

Het Stadsarchief Brussel is zowel een openbare dienst als een gebouw dat het geheugen van de stad bewaart. De verscheidenheid en rijkdom van de bewaarde fondsen en collecties maken deze plaats tot een van de belangrijkste historische centra van ons land. Niettemin worden zijn rol en inhoud vaak miskend door het grote publiek. Om de toegankelijkheid en zichtbaarheid te verbeteren werkte het Stadsarchief Brussel een fonkelnieuwe website uit: archief.brussel.be  

De archivarissen zijn dagelijks belast met het verzamelen, bewaren, inventariseren en valoriseren van tal van documenten die te maken hebben met de geschiedenis van Brussel en haar inwoners, van de middeleeuwen tot nu. Om beter te communiceren met het grote publiek heeft de dienst nu een nieuwe website ter beschikking. Deze ‘responsive’ site is zowel gericht op de burger als op occasionele en professionele onderzoekers. Talloze documenten zijn voortaan beschikbaar voor online opzoekingen. Alle geïnventariseerde fondsen en collecties (gastenboeken, jaarboeken, Brusselse cahiers, gemeentebulletins,…) en meer dan 57.000 afbeeldingen zijn er consulteerbaar, waaronder alle bewaarde postkaarten van Brussel. Let wel, bepaalde documenten blijven uitsluitend raadpleegbaar in de leeszaal (affiches, plannen,…). Andere diensten (bijvoorbeeld de publicatie van selectielijsten) interesseren vooral archivarissen. De site krijgt regelmatig een update en een nieuwspagina houdt u op de hoogte van nieuwe aanwinsten, publicaties, oproepen en activiteiten. Twee nieuwsberichten staan reeds online:

Boodschappen van de Beurs en van Maalbeek

Op initiatief van de stad Brussel werden alle boodschappen op papier en alle voorwerpen die aan de Beurs en het metrostation Maalbeek werden neergelegd na de aanslagen van 22 maart 2016 verzameld en genummerd door archivarissen. Boodschappen in krijt werden gefotografeerd. Het resultaat van dit werk, goed voor zowat 5.000 genummerde documenten, werd ook op de site publiek gemaakt; daarover hadden we het vorige maand. Een belangrijk initiatief om de herinnering levendig te houden voor de komende generaties.

2018.Jaar van de Contestatie

In het kader van “2018 Jaar van de contestatie“, een initiatief van het schepenambt voor cultuur, maakte de Archiefdienst een tijdslijn met de belangrijkste feiten en gebeurtenissen uit het decennium 1960 in Brussel, België en de wereld. Deze tijdslijn is te raadplegen op de site en zal in de komende weken worden aangevuld.

Meer info

Gerelateerde Artikels