Het vergankelijke bewaren

Vandaag materiaal verzamelen om morgen geschiedenis te schrijven: dat is de opdracht van een stadsarchief. Met dit doel voor ogen werden alle berichten die spontaan op het Beursplein en aan het metrostation van Maalbeek werden neergelegd na de aanslagen van 22 maart, geleidelijk aan gefotografeerd en verzameld door het Stadsarchief van Brussel. Ze blijven er voortaan voor altijd bewaard. Terug naar dit initiatief.

Het vergankelijke, spontane monument dat op de grond, in de open lucht werd opgetrokken op het Beursplein en de markeringen en berichten die op de verschillende ingangen van het metrostation Maalbeek werden neergelegd, werden al snel bedreigd door het slechte weer. Net als andere Europese steden die getroffen werden door barbaarse aanslagen, wilde de Stad Brussel de uitingen van solidariteit niet verloren laten gaan en het collectieve geheugen bewaren.

Op 24 maart werd de Archiefdienst dan ook belast met een eerste opdracht: het fotograferen van de berichten die op de muren en straatstenen waren gekrijt. De weersomstandigheden gaven al snel aanleiding tot een volgende opdracht: het verzamelen van de op papier of karton geschreven berichten, om een tastbaar en exploiteerbaar spoor te bewaren van wat was neergelegd. De eerste inzamelingen werden uitgevoerd met de hulp van de Wegendienst en de vzw Bravvo. Al wat niet gerecupereerd kon worden (bloemen, kaarsen, prullaria, …) werd in de mate van het mogelijke gefotografeerd.

Wat wordt er van al die berichten? Momenteel zijn het verzamelen en het fotograferen nog steeds aan de gang en wordt het ingezamelde materiaal geleidelijk aan te drogen gelegd. De berichten worden dan oppervlakkig schoongemaakt, vervolgens genummerd, gedateerd, gelokaliseerd, geïnventariseerd en pas daarna gedigitaliseerd. Hetuiteindelijke doelis dat het materiaal kan dienen voor onderzoekers en komende generaties. De Archiefdienst zal dan haar missie van bewaring voor toekomstige generaties tot een goed einde hebben gebracht.

foto's archief beurs

Gerelateerde Artikels