De boodschappen van de Beurs en Maalbeek komen online

In de nasleep van de aanslagen die Brussel twee jaar geleden troffen, verzamelden duizenden mensen zich gedurende meerdere dagen spontaan aan het Beursplein. De Stad Brussel ondernam onmiddellijk inspanningen om de achtergelaten boodschappen aan de Beurs en aan het metrostation Maalbeek  in te zamelen en te fotograferen. Op 15 maart, zullen 5.000 ingezamelde getuigenissen online beschikbaar zijn.

In de nasleep van de aanslagen deed de Stad Brussel beroep op het Stadsarchief Brussel om het collectieve geheugen rond de aanslagen veilig te stellen. Het Stadsarchief werd gevraagd om alle boodschappen en voorwerpen te verzamelen, met inbegrip van de boodschappen die met krijt op de grond werden geschreven aan de Beurs en aan het metrostation Maalbeek. Gedurende de twee daaropvolgende jaren hebben archivarissen van de Stad zich ingezet om het geheel aan verzamelde boodschappen op nauwkeurige wijze te digitaliseren en beschikbaar te stellen aan het publiek. Om de herinnering levendig te houden voor de toekomstige generaties was het van primordiaal belang om de vele boodschappen van vrede en hoop veilig te stellen en te bewaren. Ze helpen ons herinneren aan de formidabele solidariteit die toen heerste en aan de oproepen tot samenleven. Vanaf 15 maart zullen een 5.000-tal foto’s online worden aangeboden op de website van het Stadsarchief Brussel.

De foto’s zullen, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden aangeboden in de vorm van galerijen die geordend zijn op de plaats en de datum van inzameling of op de datum van de genomen foto’s. Nieuwe documenten zullen in de toekomst toegevoegd worden aan dit nog steeds lopende archiveringswerk.

 

 

Gerelateerde Artikels